384. Klaipėdos popieriaus fabriko akcija

384. Klaipėdos popieriaus fabriko akcija

Klaipėdos popieriaus fabriko 1000 reichsmarkių nominalios vertės akcija nr. 444
1923 m. vertė perskaičiuota į 2500 Litų arba 250 dolerių.
Spaudinys ant specialaus popieriaus,

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas