383. Laisvės varpo eisena JAV 1950 (fotografija)

383. Laisvės varpo eisena JAV 1950 (fotografija)

383. Laisvės varpo eisena JAV 1950 (fotografija)
1950, , fotopop., sid., brom., 11,5 x 17,5

1950 m. JAV iždo departamento užsakymu Prancūzijos firma Fonderie Paccard
pagamino 55 kopijas Laisvės varpo (Liberty Bell). Varpai buvo iškilmingai
pakabinti prie visų valstijų kapitolijų arba jų viduje

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas