381. Bedarbio pažymėjimas (2 vnt.)

381. Bedarbio pažymėjimas (2 vnt.)

Bedarbės tarnaitės Teklės Grigauskienės Jasionytės kortelė Nr. 2934, bedarbystės įrašai darbo biržoje 1937-04 / 1938-12, Kaunas.
Bedarbio staliaus Jono Stefanavičiaus kortelė Nr. 17845, bedarbystės įrašas darbo biržoje 1941-03-01, Kaunas. Spaudiniai, rankraščiai, 12 x 9.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X