379. VDU studento knygelė

379. VDU studento knygelė

VU mineralogijos kurso pažymėjimas
Vilniaus universiteto pažymėjimas, kad Bogoliubovaitė Tatjana
Išklausė minerologijos ir kristalologijos kursą 1934-1935 m.m. I trimestre.
Spaudinys, mašinraštis, rankraštis, antspaudas,
Vilnius, 193

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X