379. Telšiai verslo liudijimas 1915

379. Telšiai verslo liudijimas 1915

Verslo liudijimas Nr. 1326,
išduotas dvarininkui Pranui Laucevičiui, užsiimti pirties veikla.
Žyminis mokestis 10 rublių ir papildomai po 1 rublį apskrities ir miesto iždui.
Spaudinys, rankraštis, antspaudai, 35 x 19
Telšiai, 1915

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas