377. Vabalų mokykla 1932

377. Vabalų mokykla 1932

Mokyklos baigimo paliudymas, išduotas Jadvygai Gudaitytei.
Spaudinys, rankraštis, parašas
Vabalai, 1932

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X