376. Vilniaus iždinės kvitas 1899

376. Vilniaus iždinės kvitas 1899

Valstybės iždo Vilniaus skyriaus kvitas Nr. 337843.
Sumokėtas žyminis teismo mokestis 1 rublis 60 kapeikų.
Spaudinys ant specialaus popieriaus, rankraštis, iždinės antspaudas, 12,5 x 24

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 10.00

Prekės sąlyga: Naujas