376. Telšių Valančiaus gimnazija 1932

376. Telšių Valančiaus gimnazija 1932

Telšių vyskupo Valančiaus vardo valdžios gimnazijos atestatas Nr. 242,
Išduotas Soikai Simonui, baigusiam 3 klases.
Spaudinys, rankraštis, antspaudas, parašai.
Telšiai, 1932

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X