375. Vilniaus miesto mokestis už veršio laikymą 1812

375. Vilniaus miesto mokestis už veršio laikymą 1812

25 grašiai sumokėta už birželio mėnesį.
Popierius, spauda, rankraštis, spaudas, 4,5 x 12

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 55.00

Prekės sąlyga: Naujas