375. Smalininkų mokykla 1930

375. Smalininkų mokykla 1930

Mokyklos baigimo paliudymas, išduotas Erikiui Dėdelaičiui.
Spaudinys, rankraštis,
Smalininkai, 1930

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X