374. Vilnius rekrūtų mokestis 1806

374. Vilnius rekrūtų mokestis 1806

Šv. Ignoto vienuolyne gyvenančių 17 asmenų sumokėjo rekrutų mokestį po 3 rublius ir 60 kapeikų nuo „dūšios“ už 1806 metus.
Spaudinys, rankraštis, 17,5 x 10.
Vilnius, 1806

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 30.00

Prekės sąlyga: Naujas