367. VU studento liudijimas

367. VU studento liudijimas

Vilniaus Stepono Batoro Universiteto liudijimas Nr. 39, išduotas Kondratowicz Michal, kad jis yra VU klausytojas.
Spaudinys, rankraštis, nuotrauka, antspaudas, 11 x 8, Vilnius, 1939

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas