365. Medžiokles liudijimas

365. Medžiokles liudijimas

Medžiokles liudijimas Nr. 1, išduotas 1936 m. Biržų mieste Erikui Lejeriui. Galiojimas pratęstas iki 1940 m. Spaudinys, rankraštis, nuotrauka, antspaudai, ,Medžioklės taisyklės (įstatymo ištrauka), 15 x 17,5, Biržai, 1936

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas