365. Kavaleristo demobilizacijos bilietas 1902

365. Kavaleristo demobilizacijos bilietas 1902

Demobilizacijos pažymėjimas Nr. 6, išduotas Mykolui Jasilioniui iš Panevėžio, tarnavusiam kirasirų pulke Carskoje selo 1897-1902. Priregistravimo žyma Panevėžio apskrities Rozalimo valsčiuje. Spaudinys, rankraštis, antspaudai, 24 psl., 18 x 12

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 35.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X