362. Kalvarija paštas ir bankas (fotografija)

362. Kalvarija paštas ir bankas (fotografija)

362. Kalvarija paštas ir bankas (fotografija)
XX a. 4-tas deš., fotopop., sid., brom., 9 x 14
4 asmenys prie namo su valstybinių įstaigų: Pašto, Taupomosios kasos, Loterijos ir Kooperacijos iškabomis. Kitoje pusėje spaudas „Fotografija I.Mirlino Kalvarija“

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 65.00

Prekės sąlyga: Naujas