362. Arbeitsfront knygelė 1934-1942

362. Arbeitsfront knygelė 1934-1942

Vokietijos darbo fronto sąjungos (nacistinės profsajungos) nario knygelė, priklausiusi Viliui Šmitui. Įrašai ir nario mokesčio ženklai nuo 1934 iki 1942.
Spaudinys, rankraštis, įvairaus nominalo mokesčio ženklai (89 vnt.), antspaudai, 15 x10

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas