360. Kazys Bradūnas poetas

360. Kazys Bradūnas poetas

Kazys Bradūnas (1917–2009) – lietuvių poetas, visuomenininkas.
Kazio Bradūno – “Aidų” redaktoriaus laiškas nežinomiems asmenims apie eilėraščių tekstų korektūrą ir jų spausdinimo žurnale galimybes.
Rankraštis, 14 x 21, JAV, 1947

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 90.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X