359. Karo prievolės knygelė 1931

359. Karo prievolės knygelė 1931

Anšukovas Anatolijus, rusas, stačiatikis, knygrišys, gyvenantis Šv. Onos 15 Vilniuje, buvo Lenkijos kariuomenės 6-ojo pulko rezervistas nuo 1931 m.
Spaudinys, rankraštis, spaudas, 40 psl., 13 x 10

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas