357. Steponas Kairys politikas

357. Steponas Kairys politikas

Steponas Kairys (1879-1964) tikroji pavardė Tumasonis, JAV žinomas kaip Kaminskas – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas, inžinierius, profesorius, Vasario 16-osios akto signataras. Mirė ir palaidotas Brukline, JAV, 1996 perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.
Stepono Kairio atvirlaiškis iš Kanų 1939 m. balandis.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 50.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X