356. Levas Karsavinas kultūrologas

356. Levas Karsavinas kultūrologas

Levas Karsavinas (Лев Плато́нович Карса́вин, 1882-1952 kultūros istorikas, filosofas.
Donacinis įrašas (autografas) antraštiniame puslapyje:
„Didžiai gerbiamam kolegai / prof. St.Šalkauskiui / autorius / 1938.II.16“
L.Karsavinas: Europos kultūros istorija. V Vidurinių ir naujųjų amžių sąvartoj. Kaunas, V.D.Universiteto humanitarinių mokslų fakulteto leidinys. „Spindulio spaustuvė, 1937, 343.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 150.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X