355. Ignas Skrupskelis redaktorius

355. Ignas Skrupskelis redaktorius

Ignas Skrupskelis (1903-1943) germanistas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, ateitininkas.
Pasirašytas “Židinio” žurnalo sveikinimo raštas.
Kaunas, 1937

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X