353. Kareivio knygelė

353. Kareivio knygelė

Kareivio užrašų knygelė, priklausiusi Kučinskui Antanui, tarnavusiam DLK Gedimino pulke, 6 kuopa, 2 skyrius 1924-1925 m. Įrašai apie atlyginimą, ginklus ir aprangą.
Spaudinys, rankraštis, 16 psl., 16 x 10

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas