351. VU studento liudijimas

351. VU studento liudijimas

Vilniaus Stepono Batoro Universiteto liudijimas Nr. 529, išduotas Janinai Daukšaitei, kad ji yra Humanitarinio fakulteto studentė.
Spaudinys, rankraštis, antspaudas, 36 x 22, Vilnius, 1921

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas