351. Vilniaus panorama ir vokiečių karininkas (fotografija)

351. Vilniaus panorama ir vokiečių karininkas (fotografija)

351. Vilniaus panorama ir vokiečių karininkas (fotografija)
Vokiečių karininko nuotrauka apskritime su Vilniaus miesto
vaizdu fone.
1917, fotopop., sid., brom., 9 x 14

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas