349. Divizijos vado įsakymas 1920

349. Divizijos vado įsakymas 1920

Veikiančios Lietuvos kariuomenės III pėstininkų divizijos vado įsakymas 6-ojo Margio pulko vadui užimti pozicijas atremiant bermontininkų puolimą dabartinėje Latvijos teritorijoje.
Rankraštis, spaudas, 1920

Pagal Kultūros Paveldo Departamento raštą Nr. (8.9 E)2-2085
Dokumentas priklauso Lietuvos nacionaliniam palikimui, turi istorinę-kultūrinę vertę. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 355.00

Prekės sąlyga: Naujas