347. Bulhakas Pranciškonų bažnyčia, (fotografija)

347. Bulhakas Pranciškonų bažnyčia, (fotografija)

347. Bulhakas Pranciškonų bažnyčia, (fotografija)
Janas Bulhakas (Jan Bułhak 1876-1950)
1915, fotopop., sid., brom., 16 x 11, paklijuota ant originalaus
kartoninio albumo lapo 35 x 25 su drobelės pakraščiu įrišimui.

Nuotrauka pažymėta Jano Bulhako autoriniame 1915 m. kataloge t. VI, skyrius „Popranciškoniniai mūrai“, nr. 325 „Bažnyčios fragmentas“. Dailės muziejuje saugomame Bulhako „Fotografijų archyve“ t. XIII, nr. 381.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 120.00

Prekės sąlyga: Naujas