346. Gimnazistės pažymėjimas 1915

346. Gimnazistės pažymėjimas 1915

Moterų pedagoginių naujųjų kalbų kursų klausytojos Aurelijos Kalkytės studijų knygelė nr. 1233, išduota 1915 m.
Spaudinys, 24 psl., rankraštis, nuotrauka, antspaudas, 17 x 11, Petrogradas, 1915

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 30.00

Prekės sąlyga: Naujas