344. Vladislovas Račkevičius Vilniaus vaivada

344. Vladislovas Račkevičius Vilniaus vaivada

Raczkiewicz Władysław (1885-1947) Lenkijos politinis veikėjas, Vilniaus vaivada (1926–1931)
Kvietimas į labdaringo renginio „Vaiko savaitė“ organizacinio komiteto posėdį.
Vilnius, XX a. 3 deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X