344. Bajoro krikšto metrika 1810

344. Bajoro krikšto metrika 1810

Išrašas iš Gelvonų katalikų parapijos krikšto metrikų knygų apie kilmingo kūdikio pakrikštijimą Antano Mikalojaus vardu. Tėvas Juozapas Masalskis, motina Kristina iš Višnevskių. Krikštatėviai bajorai Tomas Nieseckis ir Antanina Kurovska.
Rankraštis, antspaudas, 17 x 21, Gelvonai, 1810

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas