343. Jonas Kairiūkštis pedagogas

343. Jonas Kairiūkštis pedagogas

Kairiūkštis Jonas (1855-1937) pedagogas ir visuomenės veikėjas
Kvietimas į Aušros vartų Devo motinos paveikslo karūnavimo iškilmių organizavimo komiteto posėdį, 1927

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X