342. Souvenir de Vilno Verkiai (fototipija)

342. Souvenir de Vilno Verkiai (fototipija)

342. Souvenir de Vilno Verkiai (fototipija)
XX a. (iki 1914 m.), pop., vaizdas., 9,5 x 15, lakštas 15 x 22
Warszawa, Światłodruk B. Wierzbicki i Ska.,.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas