340. Grafo Muravjovo statula gamykloje (fotografija)

340. Grafo Muravjovo statula gamykloje (fotografija)

340. Grafo Muravjovo statula gamykloje (fotografija)
1890, fotopop., sid. Brom., 28,5 x 18, kart., 38 x 27, spaudas,
rankraštis

Statula išlieta Gavrilovo metalo gamykloje Pieskų mieste.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 25.00

Prekės sąlyga: Naujas