336. Kazimieras Steponas Šaulys (1872 – 1964)

336. Kazimieras Steponas Šaulys (1872 – 1964)

Kunigas (nuo 1899), Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, profesorius (1922-1944), katalikų bažnyčios veikėjas, 1918 vasario 16 d. su kitais Lietuvos Tarybos nariais pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Atvirlaiškis su velykiniu sveikinimu 1954 iš Šveicarijos į Lenkiją ministro pirmininko Antano Tumėno našlei Janinai Tumėnienei Kairiūkštytei (1884–1972)

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 80.00

Prekės sąlyga: Naujas