334. Steponas Kairys (1879-1964)

334. Steponas Kairys (1879-1964)

Steponas Kairys (tikroji pavardė Tumasonis, JAV žinomas kaip Kaminskas) – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas, inžinierius, profesorius, Vasario 16-osios akto signataras. Mirė ir palaidotas Brukline, JAV, 1996 perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse. Stepono Kairio atvirlaiškis iš Kanų 1939 m. balandis, adresuotas Jonui Norkui Kaune. Pedagogas, vertėjas Jonas Norkus (1893-1960) gimė Jurkšų km., Pilviškių sen., Vilkaviškio raj. Parengė vadovėlių ir skaitinių mokykloms, bendravo su kairiosios pakraipos Kauno inteligentais.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas