333. Feliksas Vaitkus (1907–1956)

333. Feliksas Vaitkus (1907–1956)

Feliksas Vaitkus (Felix Waitkus) Amerikos ir Lietuvos lakūnas
Nuotrauka su autografu.
Fotografija 9 x 14, rankraštis, XX a. 4-tas deš.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas