332. Konstantinas Glinskis (1886-1938)

332. Konstantinas Glinskis (1886-1938)

Konstantinas Glinskis-Kastantas – aktorius, režisierius, pedagogas.
Jubiliejinio leidinio Nr. 24 ir autografas knygoje: Vengris, Antanas (1912-2014). Kastantas Glinskis: iki trisdešimties metų darbo scenoje / parašė Ant. Vengris; redagavo St. Santvaras. [Kaunas]: K. Glinskio jubiliejaus komitetas, spaudė L.T.S. sp. „Viltis“, 1937, [35] p. : iliustr.,

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 30.00

Prekės sąlyga: Naujas