330. Stasys Šalkauskis (1886-1941)

330. Stasys Šalkauskis (1886-1941)

Donacinis įrašas (autografas) antraštiniame puslapyje knygoje:
Stasys Šalkauskis. 15 metų kultūrinėje Lietuvos tarnyboje (Prof. J.Ereto atvykimą Lietuvon minint). Numeruotas leidinys nr. 27 iš 50 egz. Kaunas, Žaibas, 1934, 39 p.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas