328. Juozas Tumas Vaižgantas (1869 – 1933)

328. Juozas Tumas Vaižgantas (1869 – 1933)

Vizitinė kortelė su prašymu pasisakyti Lietuvių katalikų blaivybęs draugijos vardu
Spaudinys, rankraštis, 6,5 x 11.
Kaunas, XX a. 3-čias deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 300.00

Prekės sąlyga: Naujas