324. Ruščico parodos katalogas 1937

324. Ruščico parodos katalogas 1937

Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936.
Przewodnik 127, listopad – grudzień 1937 roku.
Warszawa Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 1937, 83

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 45.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X