323. Vokietaičio čekių knygelė Kooperacijos bankas

323. Vokietaičio čekių knygelė Kooperacijos bankas

323. Vokietaičio čekių knygelė Kooperacijos bankas
Kooperacijos banko Kaune čekių knygelė: viršeliai su savininko autografu ir čekių naudojimo taisyklėmis, čekių šaknelės 27001-27020, vienas nepanaudotas čekis, 27021, naujos knygelės užsakymo lapelis, popierius, ofsetas, 7,5 x 18
Antanas Vokietaitis (1877-1950) pedagogas, chorvedys.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas