323. Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877-1930)

323. Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877-1930)

Šatrijos Raganos laiškas Janinai Tumėnienei Kairiūkštytei (1884–1972)
Ženklintas (15 ct) atvirlaiškis, rankraštis, siųsta iš Židikų į Kauną 1929

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 150.00

Prekės sąlyga: Naujas