320. Paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę Širvintose pastatymo aukų lapas Nr. 247 su aukotojų sąrašu. 1926 m.

320. Paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę Širvintose pastatymo aukų lapas Nr. 247 su aukotojų sąrašu. 1926 m.

320. Paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę Širvintose pastatymo aukų lapas Nr. 247 su aukotojų sąrašu. 1926 m.
Spaudinys, 32,5 x 21 cm. A. Slonimskio spaustuvė Ukmergėje, rankraštis, sąraše – 15 Širvintų, Musninkų, Šešuolių ir kt. vietovių gyventojų pavardės. Komiteto pirmininko I. Juodemsko ir komiteto narių parašai bei Ukmergės apskrities IV nuovados viršininko antspaudas.

1920 lapkričio 19 dieną kovose už nepriklausomybę Lietuvos kariuomenės kareiviai Širvintų mūšyje atrėmė lenkų agresiją ir sustabdė jų veržimąsi gilyn į Lietuvą. 1925 metų pavasarį, pasienio policijos Širvintų baro viršininko I. Juodemsko iniciatyva buvo sušauktas Širvintų valsčiaus inteligentijos ir visuomenės susirinkimas. Įsteigtas Nepriklausomybės kovose žuvusių savanorių kapų sutvarkymo komitetas. Komitetas 1926 metais aukų lapais surinko apie 10 tūkst. litų, kurių dalis buvo išleisti penkioms kapavietėms Širvintų apylinkėse sutvarkyti. Už likusius nepanaudotus – pastatyti Širvintose paminklą. Paminklas Lietuvos kariams buvo atidengtas 1927 rugpjūčio 15 d., vienas pirmųjų Lietuvoje. Paminklo autorius – Giedraičių-Širvintų mūšio dalyvis, skulptorius Robertas Antinis (vyresnysis).
Unikalus dokumentas

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 80.00

Prekės sąlyga: Naujas