320. Kazys Bizauskas (1892-1941)

320. Kazys Bizauskas (1892-1941)

Kazys Bizauskas– Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, diplomatas, teisininkas, literatas, spaudos ir švietimo darbuotojas, visuomenės veikėjas, vienas Lietuvos banko steigėjų, nuo 1923 iki 1927 – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras JAV.
Lietuvos pasiuntinio JAV K.Bizausko pasirašytas The Munsey Trust Company banko čekis nr. 3569, 7,5 x 21. Vašingtonas, 1924

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas