319. Vilniaus apygardos teismo raštas hiperinfliacija 1924

319. Vilniaus apygardos teismo raštas hiperinfliacija 1924

319. Vilniaus apygardos teismo raštas hiperinfliacija 1924
Teismo žyminis mokestis 3 milijonai lenkiškų markių (60 žyminių ženklų po 50000 markių). Popierius, ofsetas, rankraštis, spaudai, 60 žyminių ženklų, 2 psl., 31 x 19,5

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 35.00

Prekės sąlyga: Naujas