319. Juozas Vokietaitis (1872 – 1931)

319. Juozas Vokietaitis (1872 – 1931)

Pedagogas, chorvedys, visuomenės veikėjas, Kauno burmistras.
Mažeikių mokyklos vedėjo paskyrimo raštas su Švietimo ministerijos Pradžios mokyklų departamento direktoriaus J.Vokietaičio ir skyriaus vedėjo Antano Vireliūno (1887-1925) parašais. Mašinraštis, rankraštis, 16,5 x 21
Kaunas, 1919.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas