317. Lietuvos geležinkelio bilietas auksinais iki 1922

317. Lietuvos geležinkelio bilietas auksinais iki 1922

317. Lietuvos geležinkelio bilietas auksinais iki 1922
Mažeikiai – Panevėžys, 45 auksinai 60 skatikų.
Popierius, ofsetas, rankraštis, spaudas, komposteris, 7 x 9,5

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 35.00

Prekės sąlyga: Naujas