312. Vandentekio kontrolės knygelė Vilnius 1931

312. Vandentekio kontrolės knygelė Vilnius 1931

312. Vandentekio kontrolės knygelė Vilnius 1931
Vandentekio ir kanalizacijos kontrolės knygele namui Totorių gatvėje nr.7, priklausiusiam Jurgiui Kuliešai.
1931, Vilnius, popierius, ofsetas, rankraštis, spaudas, 6 lapai, 16 x 10

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas