308. Grafienės Chrapovickos prašymas dėl paso 1917

308. Grafienės Chrapovickos prašymas dėl paso 1917

308. Grafienės Chrapovickos prašymas dėl paso 1917
Grafienė prašo bolševikų valdžios išduoti pasą dukrai, kurios gimimo metrika liko vokiečių užimtame Vilniuje.
1917, Maskva, popierius, mašinraštis, 35 x 22.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas