297. Julija Wichert – Kairiūkštienė (1864-1949)

297. Julija Wichert – Kairiūkštienė (1864-1949)

297. Julija Wichert – Kairiūkštienė (1864-1949)
Litewskie tlomaczenia
Lietuvių poezijos vertimai į rusų ir lenkų kalbas: Kristijonas Donelaitis, Dionizas Poška, Julius Janonis, Kazys Binkis, Liudas Gira, Balys Sruoga, Faustas Kirša, Vincas Mykolaitis-Putinas, Antanas Venclova, Salomėja Neris. Eilėraščių rankraščiai mokykliniame sąsiuvinyje (22 lapai). Vilnius – Kaunas, 21 x 16, XX a. 3-4-tas deš.

Wichert – Kairiūkštienė Julija – poetė, vertėja, Priekulės teisėjo ir rašytojo Ernst Alexander August George Wichert (1831 – 1902) dukra, pedagogo Jono Kairiūkščio (1855-1937) žmona, pedagogės Janinos Tumėnienės (1884–1972), inžinierius Kazimiero (1886–1918), gydytojo Vlado (1887–1965), pedagogo Stasio (1889–1942), dailininko Vytauto (1890-1961), pedagogės Anatolijos Aldonos Dymnickos (1893–1980), mediko-akademiko Jono (1896-1957) ir dailininkės Halinos Jacinienės (1896–1984) Kairiūkščių motina. Kairiūkštienės lietuvių poezijos antologija buvo išleista lenkų kalba Varšuvoje 1939 m.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas