293. Lietuvos telefono tinklas

293. Lietuvos telefono tinklas

Mastelis, autorius, leidėjas ir data nenurodyti, spaudinys, 19,5 x 22.
Kitoje pusėje tais metais veikusių įmonių reklaminiai skelbimai: Dailiava; Rachmilevičiaus ir br. Freibergų lentpjūvės; Ožinskis ir broliai; Aizenštatų laivininkystė Jurbarke; Foto – Bazar; Rabivid vaistai ir chemija; Pharmakon Memel. Kaunas, XX a. 3-čio deš. pab. ar 4 deš. pr.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X